Händer hos oss

Dialogmöte

Den 23 februari anordnades det första dialogmötet mellan tingsrätten och i domsagan verksamma advokater och biträdande jurister. Mötet hölls på tingsstället i Örnsköldsvik. Syftet med dialogmötena är att erbjuda en möjlighet att dryfta gemensamma frågor. Dialogmötena är tänkta att hållas en gång per år och kommer nästa gång att hållas i Härnösand där tingsrätten har kansli med tingsställe.

Avtackning av nämndemän

Den 19 januari tackade domstolen av de avgående nämndemän som har tjänstgjort i 10 år eller mer med diplom, blommor och smörgåstårta tillsammans med all domstolens personal. Den av nämndemännen som hade tjänstgjort längst har varit nämndeman i 41 år.

Nämndemän och domare på rad i sal 1

Nya lokaler

Det är nu klart att Ångermanlands tingsrätt kommer att flytta till nya lokaler i kvarteret Seminariet i Härnösand. De nya lokalerna utgörs av en om- och tillbyggnad av en befintlig äldre skolbyggnad. Inflyttning är planerad till våren 2026.

 

Vår nya byggnad - Seminariet

Juristmässan i Umeå

Den 30 november deltog fem medarbetare från domstolen vid Juristmässan i Umeå tillsammans med personal från andra domstolar. Där träffade medarbetarna juriststudenter vid besök i montern och i enskilda kontaktsamtal vilket ledde till många uppskattade möten.

Juristmässan
Uppdaterad
2024-02-27