Administratörerna Mattias Sundström och Malin Sundberg

Mattias och Malin framför receptionen

Hur är arbetet som receptionist och expeditionsvakt?

Arbetet som receptionist är trevligt och innebär att jag träffar många besökare och fokuserar på att ge god service. Expeditionsvakterna håller koll i domstolens lokaler. En stor del av vårt gemensamma arbete är administrativt arbete. Vi registrerar och lägger upp alla nya mål/ärenden samt fördelar all e-post som inkommer till domstolen. Vi administrerar nämndemännen, ansvarar för tekniken i salarna och hanterar en stor del beställningar av allmänna handlingar från allmänheten.

Vilka är de största utmaningarna i ert jobb?

Även om man har en plan för dagen över vad som behöver bli gjort, så kan det komma mycket annat i mellan som gör att man får planera och prioritera om dagens arbete. Även om det ibland är en stor utmaning så är det ändå det som gör jobbet omväxlande och roligt.

Vad är det bästa med ert jobb?

Eftersom vi är en mellanstor domstol så är det många olika saker som vi på ett eller annat sätt blir inblandade i. Det ger en stor variation i arbetet som är väldigt positiv. Det allra bästa är att få träffa så många olika människor också arbetskamraterna förstås.

Uppdaterad
2024-01-17