Notarien Jan Drottfors

Jan

Hur är arbetet som notarie?

Arbetet som notarie är utmanande och lärorikt. Jag får många tillfällen att vidga mina juridiska kunskaper. Jag måste ofta snabbt sätta mig in i olika rättsområden, vilket utvecklar mig som jurist. Jag får bereda och avgöra vissa ärenden, tvistemål och brottmål vilket är spännande.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Den största utmaningen i arbetet är att hinna med allt. Det uppstår ofta nya och oförutsedda situationer som behöver hanteras, vilket även är en positiv del av tjänstgöringen eftersom sådana situationer ger nya erfarenheter.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att arbetsuppgifterna varierar och att jag lär mig mycket hela tiden. Jag möts ofta av nya och intressanta frågeställningar, som ger mig tillfälle till fördjupad kunskap. Möjligheten att lära sig av äldre kollegor är en ovärderlig del av tjänstgöringen. Det ger även en personlig och yrkesmässig utveckling i rollen som jurist att på eget ansvar och i eget namn avgöra vissa typer av mål och ärenden.

Uppdaterad
2024-01-17