Vår verksamhet

Om tingsrätten

Ångermanlands tingsrätt har kansli med tingsställe i Härnösand och tingsställe i Örnsköldsvik. Vid domstolen handläggs brottmål, tvistemål och ärenden från Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner samt utsökningsmål och s.k. exekvaturärenden från Västernorrlands län. Vid domstolen arbetar domare, fiskaler, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Domstolen leds av lagmannen och har för närvarande cirka 30 medarbetare. Tingsrätten är organiserad i en dömande enhet, en kanslienhet och en administrativ enhet. Vid tingsrätten finns också nämndemän som deltar i det dömande arbetet. Ångermanlands tingsrätt är en medelstor domstol som för närvarande avgör drygt 3 500 mål och ärenden årligen.

Vad tingsrätten kan hjälpa till med

Vi ger allmänna upplysningar av mer formellt slag, till exempel vad en stämnings­ansök­an ska innehålla eller hur en rättegång går till.

Vi lämn­ar också uppgifter om mål och ärenden som är offentliga.

Vad tingsrätten inte kan hjälpa till med

Vi ger inte juridisk rådgivning. Eftersom det är viktigt att tingsrätten är objektiv och opartisk lämnar vi till exempel inte råd om hur en process bör läggas upp eller hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall. Om du vill ha svar på sådana frågor hänvisas du att vända dig till advokat eller annan jurist.

Registreringsärenden, det vill säga registrering av till exempel bodelning, äktenskaps-förord och gåva mellan makar, handläggs sedan 1 oktober 2011 inte längre av tingsrätten utan av Skatteverket.

Tingsrätten förrättar inte längre vigslar. Det går alltså inte att gifta sig på tingsrätten.

Sedan den 1 januari 2020 är det Lantmäteriet som handlägger inskrivningsärenden som gäller fastigheter, exempelvis ändrade ägandeförhållanden på grund av giftermål, skilsmässa eller bodelning. Dessa ärenden handläggs alltså inte längre vid tingsrätten.

Tingsrätten är inte notarius publicus. Mer information och aktuella förordnanden finns på Länsstyrelsens hemsida.

Uppdaterad
2022-10-20