B 2028-20 - Mål om mord och brott mot griftefrid

Åklagaren har den 26 april 2021 väckt åtal mot två häktade personer från Blekinge län för mord och brott mot griftefrid under tiden den 25-26 juli 2020.

De häktade är åtalade för att tillsammans och i samförstånd ha tagit livet av en närstående till en av de åtalade genom att slå denne i huvudet flera gånger med en skiftnyckel. Enligt åtalet har de tilltalade därefter flyttat, skadat och skymfat den avlidnes kropp genom att bland annat skilja huvud, armar och ben från den övriga kroppen och gräva ner kroppsdelarna.

Huvudförhandlingen, som planeras pågå 7-8 dagar, inleds måndagen den 17 maj 2021. 

Dom meddelas 15 juni 2021 kl. 14:00.

 

OBS! På grund av den rådande pandemin är antalet platser för åhörare mycket begränsat jämfört med normala förhållanden. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt media.

Vänligen respektera Folkhälsomyndighetens och tingsrättens riktlinjer.

Huvudförhandlingsplan

Dag 1

Måndagen den 17 maj 2021 Kl. 10.00

Yrkanden, inställning och sakframställningar

Dag 2

Tisdagen den 18 maj 2021 Kl. 09.15

Sakframställningar

Dag 3

Torsdagen den 20 maj 2021 Kl.09.15

Förhör med tilltalad

Dag 4

Måndagen den 24 maj 2021 Kl.10.00

Förhör med tilltalad

Dag 5

Onsdagen den 26 maj 2021 Kl. 09.15

Vittnesförhör

Dag 6

Torsdagen den 27 maj 2021 Kl. 09.15

Vittnesförhör 

Dag 7

Måndagen den 31 maj 2021 Kl. 10.00

Personalia och slutanföranden

Dag 8

Tisdagen den 1 juni 2021 Kl. 09.15

Slutanföranden

Praktisk information till media

Tingsrätten har för avsikt att reservera ett antal platser till media.

För att få del av dessa platser ska intresse anmälas via e-post (se länk) till tingsrätten senast den 11 maj 2021.

Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt det företag som representeras. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.

Observera att på grund av den rådande pandemin är antalet platser mycket begränsat jämfört med normala förhållanden.

Begära ut handlingar

Du kan begära ut handlingar i målet från tingsrätten. Det görs med fördel via e-post. 

Stämningsansökan

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 2028-20 och att du vill ha stämningsansökan. Den lämnas ut i pdf-format via e-post.

Förundersökningsprotokoll

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 2028-20 och att du vill ha förundersökningsprotokollet.

OBS: Förundersökningsprotokollet kommer endast att kunna lämnas ut på ett USB-minne som hämtas i tingsrättens reception eller skickas mot betalning (163 kr för USB-minnet).

Dom

Dom meddelas den 15 juni 2021 kl.14.00.

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 2028-20 och att du vill ha domen. Den lämnas ut i pdf-format via e-post.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till de medarbetare som handlägger mål B 2028-20.

Linda Alm
Domstolshandläggare
Tel. 0455-33 54 42

Dan Sjåstad
Lagman och ordförande i målet
Tel. 0455-33 54 01

Uppdaterad
2021-04-22