Ordningsregler vid förhandling

Rules of conduct during hearings

قواعد السلوك للحاضرين أثناء جلسات الإستماع

Förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Varje åhörare måste respektera det.

Hearings are held in an orderly and dignified manner. Every person in the audience must respect this rule.

الجلسات تُعقد بطرق منظمة وكريمة. ويجب على كل شخص من الحضور إحترام ذلك.

 

Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa, eller föra högljudda samtal.

All actions that may disrupt a hearing are prohibited. It is not permitted to applaud, comment on statements, laugh, chuckle or talk loudly.

يُحظر كل شيء يعرقل سير الجلسة. أي لا يُسمح على سبيل المثال التصفيق، التعليق على التصريحات، الضحك، الضحك بشكل مكبوت أو التحدث بصوت عالٍ.

 

I rättssalar ska kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängd och undanstoppad och all fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är sedan målet påropats straffbelagd.

Cameras, mobile phones and other such devices must be swift off and put away while in the courtrooms and all photography, image acquisition and image transfer within and from the courtrooms after the case has been called will be subject to penalties.

داخل قاعات المحكمة يجب أن تكون الكاميرات، الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات مقفلة وتوضع بعيدة عن الأنظار، وأن جميع أنواع التصوير، إلتقاط الصور ونقل الصور والأفلام في ومن قاعات المحكمة بعد المناداة على القضية يخضع للعقوبة.

 

Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck i rättssalarna.

It is not permitted to consume food or drink in the courtrooms.

أنه غير مسموح به تناول الطعام أو الشراب داخل قاعات المحكمة.

 

Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.

Do not leave any articles of clothing or other belongings in the courtroom during breaks in the hearing.

لا تترك الملابس أو أشياء أخرى داخل قاعة المحكمة أثناء الإستراحات.

 

Inom det med markerade området utanför rättssalar får fotografer eller andra inte uppehålla sig under insläpp till salen.

Photographers and others may not stay inside the area marked outside the courtrooms during inlet to the courtroom.

لا يُسمح للمصورين أو غيرهم الوقوف داخل المنطقة المحددة خارج قاعات المحكمة أثناء الدخول إلى القاعة.

 

Den som bryter mot dessa föreskrifter kan bli avvisad med förbud att återvända.

Any person who breaks these rules may be asked to leave and prohibited from returning.

أولئك الذين يخالفون هذه اللوائح قد يتم طردهم مع منع العودة.

 

Uppdaterad
2019-03-21