Ordningsregler

Ordningsregler vid förhandling

Förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Varje åhörare måste respektera det.

Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa, eller föra högljudda samtal.

I rättssalar ska kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängd och undanstoppad och all fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är sedan målet påropats straffbelagd.

Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck i rättssalarna.

Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.

Inom det med markerade området utanför rättssalar får fotografer eller andra inte uppehålla sig under insläpp till salen.

Den som bryter mot dessa föreskrifter kan bli avvisad med förbud att återvända.

 

Rules of conduct during hearings

Hearings are held in an orderly and dignified manner. Every person in the audience must respect this rule.

All actions that may disrupt a hearing are prohibited. It is not permitted to applaud, comment on statements, laugh, chuckle or talk loudly.

Cameras, mobile phones and other such devices must be swift off and put away while in the courtrooms and all photography, image acquisition and image transfer within and from the courtrooms after the case has been called will be subject to penalties.

It is not permitted to consume food or drink in the courtrooms.

Do not leave any articles of clothing or other belongings in the courtroom during breaks in the hearing.

Photographers and others may not stay inside the area marked outside the courtrooms during inlet to the courtroom.

Any person who breaks these rules may be asked to leave and prohibited from returning.

 

Uppdaterad
2022-02-16