Historia

Blekinge tingsrätts historia

Rådhuset på Stortorget i Karlskrona stod inflyttningsklart i slutet av 1798. Detta efter några år av planering och byggande. Genom 1790 års stora brand hade det gamla rådhuset helt förstörts. Denna byggnad var uppförd av trä och belägen i korsningen mellan Ronnebygatan och Norra Kungsgatan. Efter branden tillsattes en kommitté som skulle planera för ett nytt rådhus. Genom beslut den 21 augusti 1794 beviljade kungen staden ett anslag på 10.000 rdr för en sådan byggnad.

Det nya rådhuset uppfördes under åren 1796-98. Av besparingsskäl ströks på ritningarna de kolonner man tänkt sig på fasaden. Byggnaden fick en nyklassicistisk stil. Den bestod ursprungligen av nuvarande östra längan, en byggnad av sten i två våningar. Senare, i början av 1800-talet, uppfördes på baksidan av rådhuset ett trähus, som utnyttjades som saluhall, polishus och auktionskammare.

Mot slutet av 1800-talet blev myndigheterna i rådhuset alltmer trångbodda. Efter flera års utredande lades ett förslag fram om en flygel till rådhuset, söderut mot Ristorget. Arbetet genomfördes och tillbyggnaden stod klar i slutet av 1905. Samtidigt fick fasaden mot Stortorget sin nuvarande utformning. Den gamla tanken på pelargotik genomfördes.

Den slutgiltliga utformningen av rådhuset genomfördes 1915. Tillbyggnad skedde då av en flygel åt norr och en åt väster. Detta gjordes bland annat för att skaffa polisen lokaler. Tillbyggnaderna gjorde rådhuset till en sluten fyrkant med kringbyggd gård som är byggnadens utformning idag.

Under åren 2010-2012 genomgick rådhuset en omfattande invändig renovering.

Uppdaterad
2022-02-16