Vår verksamhet

Blekinge tingsrätt är en allmän domstol. Tingsrättens uppdrag är att handlägga mål och ärenden, utbilda notarier och svara på remisser.

I tingsrätten finns målkansli, administration, arkiv samt expedition- och ordningsvakter. På kansliet arbetar domstolshandläggare och administratörer.
I tingsrätten finns även en dömande enhet bestående av domare, beredningsjurister, beredningshandläggare och tingsnotarier.

Lagmannen leder tingsrättens dömande enhet. Kanslichefen leder och fördelar arbetet på kansliet.

I tingsrätten finns tre samordnare med begränsat verksamhetsansvar, två för målkansliet samt en för beredningsjurister, beredningshandläggare och tingsnotarier.

Uppdaterad
2022-02-16