Vår verksamhet

OM BLEKINGE TINGSRÄTT

Blekinge tingsrätt är en allmän domstol. Tingsrättens uppdrag är att handlägga mål och ärenden, utbilda notarier och svara på remisser.

I tingsrätten finns ett kansli som består av en administrativ enhet, en målenhet och en reception. På kansliet arbetar domstolshandläggare, administratörer, expeditionsvakter  I tingsrätten finns också en dömande enhet bestående av domare, beredningsjurister, beredningshandläggare och tingsnotarier.

Lagmannen leder tingsrättens dömande enhet. Kanslichefen leder och fördelar arbetet på kansliet.

I tingsrätten finns fyra samordnare med begränsat verksamhetsansvar, en för receptionen, två för målenheten samt en för beredningsjurister, beredningshandläggare och tingsnotarier.

Uppdaterad
2019-03-21