Tillgänglighetsredogörelse för "Inlämningstjänst för myndigheter"

E-tjänsten ”Inlämningstjänst för myndigheter” är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att e-tjänsten till största del motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • Vissa inmatningsfält ger felmeddelanden som är otydliga eller saknar innehåll.
  • Sammanställningarna i pdf-format som tjänsten skapar och skickar ut via e-post har ännu inte utvärderats och kan innehålla brister.

För dig som använder skärmläsare

  • Vissa knappar behöver man använda piltangent i stället för tabbtangent för att ta sig till.
  • Viss information som läses upp är av teknisk karaktär.
  • Viss information kan upprepas när fokus ligger någon annanstans på sidan.

Så har vi testat webbplatsen

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande genom intern granskning.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och våra tjänsters tillgänglighet. Du får gärna meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna under tillgänglighetsredogörelser, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Digg, alltså Myndigheten för digital förvaltning, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll.

Uppdaterad
2023-10-19