Borås tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även konkurser samt olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel

033-17 70 00

Besöksadress

Österlånggatan 35-37
503 31 Borås

Postadress

Box 270
501 13 Borås

Leveransadress

Österlånggatan 35-37
502 31 Borås

Öppettider och kontakt

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

Person skriver på bärbar dator.
Borås tingsrätt exteriort

Vill du se hur det går till i en rättssal?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol förhandling. Är du intresserad av att veta hur en förhandling går till?