Borås tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även konkurser samt olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
033-17 70 00
Besöksadress
Österlånggatan 35-37, 503 31 Borås
Postadress
Box 270, 501 13 Borås
Leveransadress
Österlånggatan 35-37, 502 31 Borås
Öppettider och kontakt

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

Person skriver på bärbar dator.
Borås tingsrätt exteriort

Vill du se hur det går till i en rättssal?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol förhandling. Är du intresserad av att veta hur en förhandling går till?