Borås tingsrätts faxnummer upphör den 1 mars 2020

Från och med 1 mars 2020 upphör Borås tingsrätt helt med användandet av fax. Handlingar till tingsrätten kan då istället skickas på något av följande sätt.

Post:

Borås tingsrätt

Box 270

501 13 BORÅS

Lämna in handlingar på tingsrätten:

Borås tingsrätt

Rådhuset

Österlånggatan 35-37


Receptionen har öppet måndag till fredag, klockan 8.00 – 16.00.

Övrig tid när receptionen är stängd kan handlingar läggas i tingsrättens brevlåda i entrédörren.