Uppmärksammade mål

Här samlar vi information om uppmärksammade mål. Välj målnummer för att läsa mer.

B 3407-20, Försök till mord m.m, Frufällan

2021-03-31 Dom

Borås tingsrätt meddelar dom i målet den 31 mars 2021 kl. 11.00. Du kan beställa domen genom att skicka e-post till boras.tingsratt@dom.se

2021-03-01

Huvudförhandling är planerad att äga rum i Göteborg tingsrätts lokaler enligt följande:

8 mars 2021 kl. 08.45-16.30

10 mars 2021 kl. 08.45-16.30

12 mars 2021 kl. 08.45-16.30

15 mars 2021 kl. 09.00-16.00

17 mars 2021 kl. 08.45-16.30

2021-02-22 Åtal

Åtal har väckts mot sammanlagt nio personer för olika brottsmisstankar.

2020-11-10 Beslut om att häva häktningsbeslut

Åklagaren har den 10 november 2020 inkommit med underrättelse om beslut att häva häktningsbesluten för de båda 16-åringarna.

2020-10-28 Åtalsförlängning

Den 27 oktober 2020 inkom åklagaren med framställan om förlängd åtalstid för de båda misstänkta.

Tingsrätten beslutade den 28 oktober 2020 att de båda misstänkta fortfarande ska vara häktade i målet. Den ena av 16-åringarna häktades även så som på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel den 16 augusti 2020 i Borås. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas vid tingsrätten senast den 10 november 2020 kl. 11.00.

2020-10-15 Häktning

Tingsrätten har i dag häktat ännu en 16-åring så som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott den 9 oktober 2020 i Frufällan, Borås Stad.

Åklagaren har tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas vid tingsrätten senast den 28 oktober 2020 kl. 11.00.

2020-10-14 Häktning

Tingsrätten har i dag häktat en 16-åring så som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott den 9 oktober 2020 i Frufällan, Borås Stad.

Åklagaren har tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas vid tingsrätten senast den 28 oktober 2020 kl. 11.00.

B 1860-20, Mord, Borås

2021-02-05 Dom

Tingsrätten har idag meddelat dom i målet. En av de tilltalade männen döms för bl.a. mord till fängelse 16 år. De andra två döms för bl.a. medhjälp till grov misshandel och medhjälp till vållande till annans död, grovt brott, till fängelse 3 år. En kvinna döms i samma mål för rån till fängelse 1 år 3 månader.

2020-12-22

Huvudförhandling är planerad att äga rum enligt följande:

5 januari 2021 kl. 09.00-12.00

8 januari 2021 kl. 09.30-16.00

11 januari 2021 kl. 09.00.16.00

13 januari 2021 kl. 09.00-16.00

15 januari 2021 kl. 09.30-16.00

18 januari 2021 kl. 09.00-16.00

20 januari 2021 kl. 09.00-16.00

21 januari 2021 kl. 09.00-16.00

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen.

2020-12-22 Åtal

Åklagaren har idag väckt åtal mot de tre männen för mord.

2020-12-16 Åtalsförlängning

Den 16 december 2020 inkom åklagaren med framställan om förlängd åtalstid för samtliga av de tre misstänkta.

Tingsrätten har samma dag beslutat att de tre misstänkta fortfarande ska vara häktade i målet. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas vid tingsrätten senast den 22 december 2020 kl. 11.00.

2020-12-02 Åtalsförlängning

Den 2 december 2020 inkom åklagaren med framställan om förlängd åtalstid för samtliga av de tre misstänkta.

Tingsrätten har samma dag beslutat att de tre misstänkta fortfarande ska vara häktade i målet. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas vid tingsrätten senast den 16 december 2020 kl. 11.00.

2020-11-18 Åtalsförlängning

Den 18 november 2020 inkom åklagaren med framställan om förlängd åtalstid för samtliga av de tre misstänkta.

Tingsrätten har samma dag beslutat att de tre misstänkta fortfarande ska vara häktade i målet. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas vid tingsrätten senast den 2 december 2020 kl. 11.00.

2020-11-04 Åtalsförlängning

Den 4 november 2020 inkom åklagaren med framställan om förlängd åtalstid för samtliga av de tre misstänkta.

Tingsrätten har samma dag beslutat att de tre misstänkta fortfarande ska vara häktade i målet. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas vid tingsrätten senast den 18 november 2020 kl. 11.00.

2020-10-21 Sammanfattning

Tre män är häktade så som på sannolika skäl misstänkta för mord den 2 juni 2020 i Borås.

Åklagaren har tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas vid tingsrätten senast den 4 november 2020 kl. 11.00.

 

Uppdaterad
2020-12-01