Uppmärksammade mål

UPPDATERING: P.g.a. driftstörningar i domstolarnas IT-system har tid för domens meddelande i mål B 3728-20 flyttats till kl. 14:00 den 11/4.

Uppdaterad
2023-01-24