Studiebesök

Borås tingsrätt välkomnar studiebesök. En rättegång är oftast offentlig men ibland måste dock en del förhandlingar hållas bakom stängda dörrar.

Besök av skolklasser och andra större grupper bör avtalas i förväg. Detta för att tingsrätten ska kunna bedöma om ett mål lämpar sig för den eller de som ska göra studiebesöket, om det finns risk för att förhandlingen inte kommer att vara offentlig samt för att kunna se till att förhandlingen hålls i en förhandlingssal med tillräckligt antal åhörarplatser. 

Att tänka på inför studiebesöket

Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar gruppen om följande:

  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Det är inte tillåtet att fotografera och filma i förhandlingssalen.
  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande.
  • Det är inte tillåtet att förtära något under förhandlingen.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • För att komma in till tingsrätten behöver gruppen passera en säkerhetskontroll likt de på flygplatser. Kom därför i god tid före förhandlingens start.
  • In- och utpassering sker med fördel i anslutning till pauser och bör i vart fall ske så tyst och snabbt som möjligt.

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan av komma att avvisas ur salen.

För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna i rättegången.

Det är också bra att känna till att tingsrätten aldrig kan garantera att en förhandling inte ställs in med kort varsel. Kontakta gärna tingsrätten vardagen före studiebesöket för att kontrollera att förhandlingen inte ställts in.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare. 

Kontakta tingsrätten för att boka studiebesök

Den som önskar komma på studiebesök behöver vid bokning av besöket uppge:

  • Antal besökare (elever, lärare med mera)
  • Skolans namn
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter
Uppdaterad
2022-08-02