Studiebesök

Med anledning av covid-19 uppmanas allmänheten att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bland annat till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

På grund av detta har tingsrätten beslutat att inte tilltåta några studiebesök tillsvidare. Vi tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Skolelever, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med det.

Uppdaterad
2019-03-21