Teknik i domstol

Trådlöst nätverk för externa aktörer

Vilka får tillgång till det trådlösa nätverket?

De som har rätt att få del av nätverket är åklagare, advokater, parter utan ombud, journalister och personer som arbetar på myndighet.

Hur får man tillgång till det trådlösa nätverket?

För åtkomst till det trådlösa nätverket behöver du ett lösenord som du får genom ett besök i domstolens reception. Du behöver visa din legitimation och uppge ett mobilnummer som lösenordet kan skickas till.

Observera att det trådlösa nätverket på domstolen inte är anpassat för så kallade strömmande media – du får alltså inte använda det trådlösa nätverket för denna typ av trafik.

Videokonferens

Om du har blivit kallad att närvara vid en förhandling genom videokonferens (ljud- och bildöverföring), framgår det av din kallelse var du ska inställa dig och när.

Anmäl din ankomst

Om du ska närvara via videolänk från något av videorummen på Borås tingsrätt, anmäler du dig i receptionen. Ta gärna med dig din kallelse och visa den för personalen i receptionen.

Så här går det till

Du kommer att bli visad till ett rum där det finns en bildskärm och en videokamera. Där väntar du tills du via bildskärmen blir kontaktad av den domstol som håller förhandlingen.

Alla som befinner sig i rättssalen där förhandlingen äger rum kan se och höra dig via en bildskärm. Du kan på motsvarande sätt se och höra dem. Videoutrustningen fungerar på sådant sätt att du ser den person som för tillfället talar. Du kan däremot inte se alla närvarande samtidigt i bild.

Det är viktigt att du säger till om du har svårt att höra eller se den som talar, så att det kan rättas till. Lika viktigt är det att du talar tydligt och ser in i kameran så att rätten rätt uppfattar vad du säger.

Kamerabevakning

Borås tingsrätt lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas för att kunna utföra detta arbete. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare på Borås tingsrätt, andra som behöver få del av dem för att kunna hantera en eventuell säkerhetsincident eller den myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem.

Om personuppgifterna ingår i en allmän handling kan de komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av en sådan handling om de inte omfattas av sekretess.

Inspelat material lagras i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

Uppdaterad
2021-02-02