Teknik i domstol

Vilka får tillgång till det trådlösa nätverket?

De som har rätt att få del av nätverket är åklagare, advokater, parter utan ombud, journalister och personer som arbetar på myndighet.

Hur får man tillgång till det trådlösa nätverket?

För åtkomst av det trådlösa nätverket behöver du ett lösenord som du hämtar ut i domstolens reception. För att få lösenord till det trådlösa nätverket behöver du visa din legitimation och uppge ett mobilnummer som lösenordet kan skickas till.

Observera att det trådlösa nätverket på domstolen inte är anpassat för så kallade strömmande media – du får alltså inte använda det trådlösa nätverket för denna typ av trafik.

Om du har blivit kallad att närvara vid en förhandling genom videokonferens (ljud- och bildöverföring), framgår det av din kallelse var du ska inställa dig och när.

Anmäl din ankomst

Om du ska närvara via videolänk från något av videorummen på Borås tingsrätt, anmäler du dig i receptionen. Ta gärna med dig din kallelse och visa den för personalen i receptionen.

Så här går det till

Du kommer att bli visad till ett rum där det finns en bildskärm och en videokamera. Där väntar du tills du via bildskärmen blir kontaktad av den domstol som håller förhandlingen.

Alla som befinner sig i rättssalen där förhandlingen äger rum kan se och höra dig via en bildskärm. Du kan på motsvarande sätt se och höra dem. Videoutrustningen fungerar på sådant sätt att du ser den person som för tillfället talar. Du kan däremot inte se alla närvarande samtidigt i bild.

Det är viktigt att du säger till om du har svårt att höra eller se den som talar, så att det kan rättas till. Lika viktigt är det att du talar tydligt och ser in i kameran så att rätten rätt uppfattar vad du säger.

Borås tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Borås tingsrätt och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Uppdaterad
2019-03-21