Vägbeskrivning och parkering

Borås tingsrätt har sina lokaler i rådhuset i Borås. Rådhuset är en stor tegelbyggnad som ligger vid Stora torgets östra kortsida. Gatuadressen är Österlånggatan 35-37. Entré sker från Stora torget. Den som är i behov av hiss från gatuplanet bör i förväg kontakta tingsrättens personal.

Tingsrätten har ingen parkering. Besökare hänvisas till parkering på gatan eller stadens allmänna parkeringsplatser. Alla parkeringsplatser i rådhusets närhet är avgiftsbelagda.

Uppdaterad
2022-08-02