Vittnesstöd

Du som är vittne eller målsägande...

  • har du frågor inför kommande rättegång?
  • vill du vänta i avskilt väntrum?
  • vill du komma till tingsrätten innan din rättegång och träffa ett vittnesstöd, få mer information, gå på en rättegång och ställa dina frågor?
  • vill du boka ett vittnesstöd som är med under din rättegång?

Du kan göra skillnad – en film om att vittna

I denna film förklarar domaren Kai Koskela hur det går till att vittna, vilket stöd man kan få och varför det är så viktigt att vittna.

Brottsofferjouren

Vid Borås tingsrätt finns möjlighet att få en stödperson som är till för dig som känner dig osäker eller rädd inför situationen. Brottsofferjouren ger dig information om vad som händer, vad du skall göra och var du skall vara. Om du vill kan brottsofferjouren även vara med dig i rättssalen.

Har du frågor om till exempel skadestånd och ersättning hjälper Brottsofferjouren dig att besvara dem. Brottsofferjouren kan även hålla kontakt med dig efter rättegången. Brottsofferjourens deltagande är helt kostnadsfritt och innefattar tystnadslöfte.

Kontakta Brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad:

Telefonnummer: 033-10 11 05

For information in English:

För dig som är kallad till domstol som vittne eller målsägande

Här finns mer information till dig som är kallad till domstol som vittne eller målsägande.

Uppdaterad
2022-08-02