Kriterier för att sättas upp på tingsrättens förordnandelistor

Vill du vara med på tingsrättens listor för att förordnas till exempelvis offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn?

Läs mer om vilka kriterierna är för att sättas upp listorna.

Uppdaterad
2019-09-13