Organisation och sammanträden

Nämnden består av nio ledamöter och för varje ledamot finns det en personlig ersättare. Av ledamöterna ska fem vara eller ha varit ordinarie domare och två vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet. En av de senare juristerna ska dessutom vara advokat. De övriga två ledamöterna ska representera allmänheten.

Nämnden sammanträder minst en gång per månad, med undantag för juli, då inget sammanträde äger rum. Nämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Ledamöter

Domarnämnden har från och med den 1 januari 2023 följande sammansättning.

Ordinarie ledamot Personlig ersättare
Hovrättspresidenten
Ylva Norling Jönsson
Lagmannen
Nina Stubbe
   
Kammarrättspresidenten
Monica Dahlbom
Kammarrättspresidenten
Stefan Holgersson
   
Justitierådet
Stefan Johansson
Justitierådet
Per Classon
   
Lagmannen
Johan Kvart
Lagmannen
Monica Felding
   
Lagmannen
Victoria Bäckström
Lagmannen
Helena von Braun
   
Advokaten
Mia Edwall Insulander
Advokaten
Jan-Mikael Bexhed
   
Personaldirektören
Nicklas Lagrell
Generaldirektören
Anneli Wirtén
   
F.d. riksdagsledamoten
Susanne Eberstein
Riksdagsledamoten
Johan Büser
   
Riksdagsledamoten
Matheus Enholm
Riksdagsledamoten
Mattias Eriksson Falk


En företrädare för Domstolsverket, vanligtvis generaldirektören, har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden när ett ärende som avser anställning som myndighetschef behandlas.

Sammanträden

2024

 • Onsdagen den 17 januari
 • Onsdagen den 14 februari
 • Onsdagen den 13 mars
 • Onsdagen den 17 april
 • Tisdagen den 15 maj
 • Onsdagen den 12 juni
 • Tisdagen den 20 augusti
 • Onsdagen den 18 september
 • Onsdagen den 16 oktober
 • Onsdagen den 13 november
 • Onsdagen den 11 december

Protokoll

Du kan beställa Domarnämndens protokoll genom att skicka e-post till oss.

Du kan även prenumerera på framtida protokoll. Du anmäler dig genom att skicka e-post till oss där du meddelar att du vill prenumerera och vilken e-postadress du vill få protokollen till. Om du inte längre vill få protokollen skickade till dig kan du meddela även det via e-post.

Genom att påbörja en prenumeration medger du behandling av dina personuppgifter (din e-postadress) i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Domarnämnden har från den 1 mars 2021 antagit nya e-postriktlinjer vilket innebär att protokollen i fortsättningen kommer att skickas via säker e-post, såvida e-postmottagaren inte har ett e-postkonto inom Sveriges Domstolar eller en myndighet som är kopplad till SGSI-nätverket. Funktionen säker e-post innebär att man behöver vidta några ytterligare moment för att kunna ta del av innehållet. Om du har frågor om e-postriktlinjerna eller när det gäller tillvägagångssättet för att ta del av protokollet via säker e-post är du välkommen att höra av dig till Domarnämndens kansli.

Uppdaterad
2020-01-29