Organisation och sammanträden

Nämnden består av nio ledamöter och för varje ledamot finns det en personlig ersättare. Av ledamöterna ska fem vara eller ha varit ordinarie domare och två vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet. En av de senare juristerna ska dessutom vara advokat. De övriga två ledamöterna ska representera allmänheten.

Nämnden sammanträder minst en gång per månad, med undantag för juli, då inget sammanträde äger rum. Nämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Domarnämnden har från och med 1 januari 2019 följande sammansättning.

Ordinarie ledamot Personlig ersättare
Lagmannen
Victoria Bäckström
Lagmannen
Annika Lowén
   
Justitierådet
Per Classon
Justitierådet
Svante O Johansson
   
Personaldirektören
Nicklas Lagrell
Generaldirektören
Gunnar Larsson
   
Hovrättspresidenten
Anders Perklev
Lagmannen
Johan Kvart
   
Advokaten
Anne Ramberg
Advokaten
Maria Billing
   
Kammarrättspresidenten
Thomas Rolén
Kammarrättspresidenten
Monica Dahlbom
   
Lagmannen
Eva Wendel Rosberg 
Lagmannen
Karin Nacke
   
F.d. riksdagsledamoten
Susanne Eberstein
Riksdagsledamoten
Johan Büser
   
Riksdagsledamoten
Jessika Roswall
Riksdagsledamoten
Carl-Oskar Bohlin

 

En företrädare för Domstolsverket, vanligtvis generaldirektören, har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden.

Onsdagen den 16 januari

Onsdagen den 13 februari

Onsdagen den 13 mars

Onsdagen den 9 april

Onsdagen den 15 maj

Onsdagen den 5 juni

Onsdagen den 14 augusti

Onsdagen den 11 september

Onsdagen den 9 oktober

Onsdagen den 13 november

Onsdagen den 4 december

Du kan beställa Domarnämndens protokoll genom att skicka e-post till oss.

Publicerad
2019-08-22
Uppdaterad
2019-08-22