Södertörns tingsrätt
 

Tingsrättens dom i mål mot Internetstiftelsen

Mål: T 17546-23
Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet Pär Brumark och Niues regering mot Internetstiftelsen i Sverige. Tingsrätten avslår käromålet. Pär Brumark ska betala Stiftelsens rättegångskostnader om cirka 2,6 miljoner kr.

Niues regering väckte talan om skadestånd mot Internetstiftelsen för driften av domännamnet .nu. Pär Brumark kom sedan att överta regeringens krav. Pär Brumark yrkade att Internetstiftelsen skulle betala 210 miljoner kr till honom. Kravet avsåg förmodad vinst som annars skulle ha tillfallit Niues regering. Som grund påstods dels att Internetstiftelsen brutit mot stiftelselagens bestämmelse om skadestånd, dels handlat kvalificerat otillbörligt när den övertog driften av domänen .nu. Detta bestreds. Tingsrätten kommer fram till att påståendena saknar fog.

– En stiftelse kan inte bli skadeståndsskyldig enligt bestämmelsen i stiftelselagen. Vidare visar utredningen, mycket förenklat uttryckt, att Internetstiftelsen följt det regelverk som finns samt att Stiftelsen inte har den funktionen att den ska söka tillstånd hos Niues regering, säger chefsrådmannen Tore Gissin, ordförande i målet.