Södertörns tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
08-561 660 00
Besöksadress
Björnkullavägen 5A, 141 51 Huddinge
Postadress
141 84 Huddinge
Leveransadress
Björnkullavägen 5 A, 141 51 Huddinge
Sociala medier
Mer kontaktinformation