Södertörns tingsrätt

På grund av covid-19 är tingsrättens telefontider från och med den 19/3 tillfälligt begränsade till 8.15-15.00. Våra svarstider kan också vara längre än vanligt. Vi uppmanar alla att i så stor utsträckning som möjligt istället använda e-post för att kontakta oss. Besök bara domstolen om du måste, och aldrig om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva. Är du kallad till rättegång men är sjuk måste du ta kontakt med oss.

Telefon, växel
08-561 660 00
Besöksadress
Björnkullavägen 5A, 141 51 Huddinge
Postadress
141 84 Huddinge
Leveransadress
Björnkullavägen 5 A, 141 51 Huddinge
Sociala medier
Mer kontaktinformation

Information med anledning av coronavirus

Om du har symptom, även lindriga sådana, ska du inte besöka någon domstol eller nämnd. Är du kallad till en förhandling? Kontakta domstolen för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

Varningstriangel - corona
Mobiltelefon med e-tjänst

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Film om vårdnadstvist i domstol

Vad händer om ni inte kan komma överens om ert barns vårdnad, boende och umgänge? I en vårdnadstvist försöker domstolen hjälpa er att komma överens, men om det inte går fattas ett beslut som blir så bra som möjligt för barnet. I filmen beskriver en domare i tingsrätt hur det går till.

Leksaker på en hylla. Foto.