Skicka in handlingar till tingsrätten elektroniskt

När du ska skicka in handlingar till tingsrätten kan du göra det elektroniskt. Du behöver då tänka på handlingarnas filformat. Domstolens målhanteringssystem kan endast hantera filformatet PDF (.pdf).

Hur skickar jag in handlingar till tingsrätten?

Du vet väl att du även kan skicka in handlingar till tingsrätten på elektronisk väg. Det kan du göra på flera olika sätt. Handlingar kan skickas in

Molntjänster och fildelning

Om du skickar in stora handlingar (mer än 30 MB) till oss kan du inte göra detta via e-post, utan behöver då använda dig av en molntjänst.

Riktlinjer för molntjänster och fildelning

- Tingsrätten accepterar bara filer från stora och säkra molntjänster. Följande tjänster bedöms just nu tillförlitliga, men listan kan komma att utökas eller minskas efterhand.

  • Google Drive/Foto/Docs
  • Dropbox
  • IBM Cloud
  • Microsoft Azure
  • Microsoft OneDrive
  • Apple Icloud
  • Sprend
  • TransferNow

- Tingsrätten skapar inte konton för att ladda ner filer. Det finns sätt att dela filer med en mottagare utan att tingsrätten behöver skapa ett eget konto. Om tingsrätten ändå får filer som kräver ett konto kommer vi att be avsändaren att dela materialet på annat sätt.

- Filer räknas inte som mottagna av tingsrätten förrän vi har lyckats ladda ner dem och föra in dem i vårt målhanteringssystem (alltså inte när vi tar emot mailet).

- Om det delade materialet inte har med målet att göra kommer vi be avsändaren att på nytt endast dela relevant material.

- Observera att tingsrätten inte tar emot filer genom fildelningssajter som skickar ut en länk till en extern webbsida. Även vissa faktureringsprogram använder detta system. Du måste då själv ta hem filerna och skicka in till oss.

Ange målnummer och avdelning

Vi är tacksamma om du anger målnummer och vilken avdelning målet tillhör i all kontakt med tingsrätten. Detta gäller både i skrivelser inkomna med traditionell post och med e-post.

Målnummer och avdelning hittar du uppe i högra hörnet i de handlingar du fått av tingsrätten.

Vilket filformat ska handlingar vara i?

Domstolens målhanteringssystem kan endast hantera filformatet PDF (.pdf). Du behöver därför se till att de elektroniska handlingarna är sparade som PDF-filer. Det går alltså inte med vanligt text-dokument (till exempel .doc). Du kan omvandla dina handlingar till PDF-filer på flera olika sätt.

Hur sparar jag filer som PDF?

Alternativ 1 - Om du vill lämna in skrivelse eller Excel-blad.

När du sparar i ditt ordbehandlingsprogram (så som Word eller Pages) väljer du ”Spara som…”. Därefter väljer du .pdf från rullistan.

Detta fungerar även i Excel och Powerpoint, samt i de flesta mejlprogram om du vill lämna in en mejlkonversation.

Alternativ 2 - Om du vill lämna in en bild eller fotografi.

Många bildbehandlingsprogram tillåter inte att man sparar filen som PDF. Då kan du istället välja knappen ”Skriv ut”. Därefter väljer du ”Skriv ut som PDF” som du hittar under rullista med skrivare. (Det kan även heta ”Print to PDF”, ”Spara som PDF” eller något liknande.)

Alternativ 3 - Om du vill lämna in en bild, fotografi eller övrigt

Kopiera bilden du vill skicka in, och klistra in den i ett tomt Word eller Pages-dokument. Klicka på ”Spara som…”. Därefter väljer du .pdf från rullistan.

Uppdaterad
2023-04-06