Arkiv

I Södertörns tingsrätts arkiv finns bland annat domslut, akter, dagboksblad, äktenskapsprotokoll, administrativa handlingar (räkningar, administrativa diariet m.m.).

Arkivet har telefontid mellan 9.00-12.00.

Övrig tid hänvisas till formuläret nedan, alternativt

Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis är e-postleverans det billigaste alternativet.

Normalt faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och 2 kr för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior om vi har skannat in handlingen för just din beställning. Finns handlingen elektroniskt lagrad debiterar vi som för e-post (se ovan).

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kr.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Att beställa

För att beställa kopia av en handling kan du fylla i detta formulär. Till formuläret

Du kan också e-posta, ringa eller besöka oss. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Vill du vara anonym när du beställer, var god ring eller besök tingsrätten.

Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag.

Fält märkta med * är obligatoriska.

Gäller ditt ärende beställning av domar eller beslut avgjorde 1 januari 2015 eller senare, använd istället e-tjänsten på länken nedan.

Beställ handlingar

Domstol
Skicka handlingen med
Jag är medveten om att beställningen kan komma att avgiftsbeläggas
Uppdaterad
2019-03-21