Skicka och ta emot digitala handlingar

Det finns flera säkra sätt att skicka och ta emot handlingar digitalt.


Inlämningstjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda e-tjänsten för att skicka in handlingar till domstolen. När du använder e-tjänsten säkerställer du att alla obligatoriska handlingar ges in till domstolen, och du kan lämna in betydligt större filer än med till exempel e-post.

Skicka in handlingar

Om du vill skicka handlingar till domstolen på ett säkert sätt kan du använda vårt formulär. Tidigare kallades detta "Skicka handlingar med säker e-post".

Det du skickar lagras direkt hos oss, i stället för att skickas oskyddat över nätet.

Ta emot säker e-post

"Säker e-post" innebär att e-post skickas från förvaltningsrätten på ett säkert sätt, där all kommunikation är krypterad. Då kommer inte meddelandet direkt till din e-postlåda, utan lagras i stället på en säker server. Du får ett aviseringsmeddelande med en länk för att få tillgång till meddelandet.

Så tar du emot säker e-post från domstolen

Aviseringsmeddelande utan kod

Du får ett aviseringsmeddelande med en länk. När du trycker på länken får du tillgång till meddelandet via en säker anslutning mellan enheten som du öppnar det från och servern som det finns lagrat på.

Aviseringsmeddelande med kod

Domstolarna kan även förse meddelanden med en kod. Koden skickas som ett sms till din mobiltelefon när du trycker på länken i aviseringen. För att få tillgång till meddelandet måste du ange koden.

Bevaka din e-postlåda

Det är viktigt att mottagaren kontrollerar sin e-post åtminstone lika ofta som sin vanliga post. Det är även viktigt att mottagaren uppmärksammar domstolen på om denne byter e-postadress och/eller mobiltelefonnummer.

Besvara meddelanden

Om du svarar på ett e-postmeddelande som har skickats med säker e-post så kommer även ditt svar att skickas krypterat till domstolen.

Lagringstid

Meddelanden lagras på servern i 30 dagar, därefter raderas de. Om du vill spara ditt meddelande längre än så måste du spara ner meddelandet på din dator.

Öppna meddelande igen - med kod

Meddelanden som har skickats med kod kan öppnas igen med samma kod. Om du inte vet vilken kod som hör till ett visst meddelande kan du beställa den på nytt från inloggningssidan.

Öppna meddelande igen - utan kod

Du måste logga ut och välja ett lösenord eller spara en cookie för att kunna öppna ett meddelande som har skickats utan kod på nytt. Sparar du ett lösenord kan meddelandet öppnas från vilken enhet som helst. Du kan använda samma lösenord för flera meddelanden. Det är lämpligt att byta lösenord med jämna intervall. Med en cookie kan du bara öppna meddelandet med samma enhet och samma webbläsare som du använde första gången.

Begränsad möjlighet att öppna bilagor med Android

Med standardwebbläsaren i Androidtelefoner och läsplattor kan bilagor inte öppnas, d.v.s. du kan läsa själva meddelandet men inte öppna bilagorna. Om du använder en sådan webbläsare får du ett varningsmeddelande, som ger dig möjlighet att avbryta och öppna meddelandet med en annan enhet. Har du en annan webbläsare installerad, t.ex. Chrome, kan bilagor till meddelanden öppnas även från telefonen.

Uppdaterad
2022-08-22