Förvaltningsrätten i Linköping

Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten i Linköping är en allmän förvaltningsdomstol. Vår domkrets består av Södermanlands och Östergötlands län samt kommunerna Vimmerby och Västervik.

Öppettider och kontakt

Ombyggnation av domstolarnas entré

I månadsskiftet augusti/september 2023 påbörjas en större ombyggnation av domstolarnas entré. Under tiden som arbetet pågår hänvisas besökare till den tillfälliga entrén från Regementsgatan på baksidan av domstolsbyggnaden. Är du kallad till förhandling ber vi dig vara på plats i god tid innan din förhandling börjar. Domstolens parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer inte att finnas tillgängliga under byggtiden. Ska du besöka domstolen och har behov av en sådan parkeringsplats ber vi dig kontakta våra ordningsvakter på telefon 013-251040 inför ditt besök. Ombyggnationen beräknas vara klar under våren 2024.

Bild på en fasad med byggnadsställning
En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.

Ny e-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår nya e-tjänst för att skicka handlingar till förvaltningsrätten. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.