Förvaltningsrätten i Linköping

Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten i Linköping är en allmän förvaltningsdomstol. Vår domkrets består av Södermanlands och Östergötlands län samt kommunerna Vimmerby och Västervik.

Telefon, växel
013-25 11 00
Besöksadress
Brigadgatan 3, 587 58 Linköping
Myndighetschef
Annika Lowén
Postadress
Box 406, 581 04 Linköping
Organisationsnummer
202100-2742
Leveransadress
Brigadgatan 5 , 587 58 Linköping
Mer kontaktinformation