Säkerhetskontroll

Förvaltningsrätten i Linköping genomför säkerhetskontroll vid domstolens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolsbyggnaden.

Vid kontrollen används en metalldetektorbåge och ett röntgeninspektionssystem. Väskor röntgas eller genomsöks manuellt. Momentet med säkerhetskontroll underlättas när den som kontrolleras inte har några föremål i sina fickor och när väskor inte innehåller stora mängder med föremål. Vänligen undvik därför att medföra större väskor eller liknande.

Kan bildas kö

Besökare och kallade till förvaltningsrätten uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen. Detta är särskilt vanligt runt klockan 9.00 och klockan 13.00.

Förteckning över de som är undantagna att genomgå säkerhetskontroll

 • Anställda vid domstolarna och nämnderna

  • Nämndemän och andra ledamöter av rätten/nämnderna
  • Åklagare
  • Advokater
  • Polis
  • Den som av domstolarna eller nämnderna är förordnad att utföra uppdrag (till exempel pensionerade domare, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden, särskilda företrädare för barn, offentliga biträden, offentliga försvarare, offentliga ombud, tolkar och medlare)
  • Utövare av allmän tjänst (till exempel tjänstemän från Kriminalvården, Socialtjänsten, Skatteverket, Tullen, Försäkringskassan)

  Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet. Kan man inte det (och man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

  Om ordningsvakten faktiskt känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan denne direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

  Ordningsvakt är inte skyldig att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än enligt ovan (till exempel mot personallistor, tjänstgöringslistor och liknande).

  Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare. Enligt 3 § sista meningen säkerhetskontrollagen (1981:1064) får domstolen, om det finns särskilda skäl, besluta att undanta andra personer från kontrollen eller besluta att person som annars skulle vara undantagna från kontrollen, ska omfattas av kontrollen.

Övrig information

Beslut om säkerhetskontroll har fattats efter samråd med polismyndigheten. Kontrollerna genomförs av särskilt utbildade ordningsvakter.

Om du har frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att ställa frågor till personalen i säkerhetskontrollen vid ditt besök i domstolen eller mejla din fråga till:

Uppdaterad
2024-05-17