Hur lång tid tar det innan jag får en dom?

Utgångspunkten är att förvaltningsrätten handlägger alla mål i den ordning de kommit in till domstolen inom respektive måltyp till exempel biståndsmål, skattemål, mål enligt socialförsäkringsbalken.

Vissa mål måste vi dock enligt lag behandla med förtur. Exempel på sådana mål är mål gällande tvångsvård av missbrukare och unga, psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

I andra fall gör målets karaktär att de behandlas mer skyndsamt. Exempel på sådana mål är mål om offentlig upphandling, mål som rör anstånd med inbetalning av skatt och mål rörande återkallelse av körkort.

Här kan du se de senaste 12 månadernas genomsnittliga handläggningstider för de vanligaste målkategorierna.

Mål om ersättning enligt socialförsäkringen

 • Sjukpenning 5 månader
 • Sjukersättning 5 månader
 • Assistansersättning 5 månader

Andra vanliga typer av mål

 • Arbetslöshetsförsäkring 3 månader
 • Ekonomiskt bistånd 6 månader
 • Körkort 1 månad
 • Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3 månader
 • Offentlig upphandling 1,5 månader
 • Färdtjänst 1,5 månader
 • Fängelselagen 1 månader
 • Folkbokföring 4 månader
Uppdaterad
2024-05-06