Frågor och svar

Det står att jag ”ges tillfälle att yttra mig” i en skrivelse från förvaltningsrätten. Vad innebär att yttra sig?

Ett yttrande är oftast en skrivelse som skickas eller lämnas in till förvaltningsrätten. Att du ges tillfälle att yttra dig betyder att du har möjlighet att ge din syn på saken - men du måste inte.

Om du inte yttrat dig inom den tid som står i skrivelsen kan förvaltningsrätten avgöra målet ändå.

Kostar det något att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift. Men om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det.

Kan jag företräda mig själv eller måste jag ha ett ombud?

Du väljer om du vill föra din talan själv eller om du vill att ett ombud gör det. Om du har ett ombud kan denne behöva styrka sin rätt att utföra detta genom en skriftlig fullmakt till förvaltningsrätten.

Kan jag få ersättning eller förskott för att vara med på en muntlig förhandling?

Ersättning till dig som deltar i en muntlig förhandling ges endast i undantagsfall. Vid den muntliga förhandlingen frågar oftast ordföranden om du har haft några kostnader som du vill ha ersättning för. 

I vissa fall kan du få hjälp med biljetter för att resa till förvaltningsrätten redan innan förhandlingen. Kontakta förvaltningsrätten om du behöver hjälp med detta eller har andra frågor om ersättningar.