Beställ allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Avgifter vid beställning av allmänna handlingar

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar. För statliga myndigheter utgår ingen avgift, inte heller för dig som är forskare vid landets universitet eller högskolor.

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post/DVD

Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. Du kan också få ut handlingar på CD eller DVD. För att få exakta prisuppgifter måste du ta kontakt med aktuell domstol.

Papperskopior

Papperskopia, 1-9 sidor                    Gratis

Papperskopia, 10 sidor                     50 kronor

Papperskopia, fler än 10 sidor         50 kronor + 2 kronor per sida

Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad.

Beställningsformulär för allmän handling

Jag har tagit del av informationen om avgifter.
Önskade handlingar
Skicka dom/beslut med
Uppdaterad
2022-03-08