Teknik i domstol

Domstolen har en avancerad men lättanvänd teknisk utrustning i de flesta förhandlingssalar som möjliggör för de som medverkar i en rättegång att visa eller spela upp material. Det är även möjligt att ringa videokonferens inom och utanför Sveriges Domstolar.

Presentationsutrustning

Alla salar i Gällivare är utrustade med presentationsutrustning som används bland annat för att visa media som finns på en parts bärbar dator, på domstolens mediaspelare eller dokumentkamera eller för att visa personer som närvarar vid förhandlingen via videolänk. I Kiruna finns det endast i Sal 1.

Videokonferens

I samtliga salar och videorum i Gällivare finns utrustning för videokonferens installerad. I Kiruna finns det endast i Sal 1. Den som är kallad till rättegång kan i vissa fall vara närvarande via videolänk i stället för personligen.

Anslutning av uppspelningsutrustning

Vill man visa material från en egen bärbar dator eller annan uppspelningsutrustning ansluts denna enkelt till domstolens utrustning. Alla bärbara datorer med anslutning för extern skärm och hörlursingång kan användas. Ljudanslutningen kan även användas för att koppla in exempelvis en mobiltelefon. Den som har med sig uppspelningsutrustning ansvara för att den har kablage som passar i salens uttag.

Dokument-/objektkamera

Används för att visa dokument eller fysiska föremål i rätten.

Mediaspelare

Används för att visa bilder och inspelningar från ett usb-minne, CD- eller DVD-skiva. Mediaspelaren klarar av att visa bilder och filmer i de flesta format men vi kan inte garantera att ditt material går att visa. Vi rekommenderar att du tar med dig en egen dator för att spela upp ditt mediamaterial eller kontaktar domstolen i god tid före rättegången för att testa att just det mediaformatet kan spelas upp i vår mediaspelare. Rättens egen dator används av säkerhetsskäl aldrig för uppspelning av externt mediamaterial.

Hörselhjälpmedel

Mikrofonerna i alla salar är kopplade till högtalare, så att alla ska höra så bra som möjligt. Om du har svårt att uppfatta det som sägs i salen till expempel om någon talar tyst, finns hörsnäckor att låna i salen. Uttag för hörsnäckor finns vid domarbordet, partsborden, vittnesplatsen men inte vid åhörarplatserna.

I förhandlingssalarna finns ingen hörslinga i golvet eller taket som är vanligt på andra offentliga platser. Orsaken är att ljudet från förhandlingen inte ska kunna lyssnas av med hörapparat utanför salen. Istället används en hörkudde som läggs på stolen du sitter på. Hörapparaten ska ställas i T- eller MT-läge för att kunna användas tillsammans med hörkudden.

Ljudavtappning

I förhandlingssalarna finns så kallade XLR-uttag för att tappa av ljudet till en inspelningsenhet. Detta är främst avsett för pressen som vill spela in ljudet från salen.

Tolkutrustning

Tingsrätten har ett trådlösa tolksystem.

Det trådlösa tolksystemet fungerar så att tolken har en sändare och de som lyssnar har varsin mottagare. Översättning av olika språk kan ske samtidigt med hjälp av flera olika sändare som kommunicerar med mottagarna på olika kanaler.

All kommunikation är krypterad för att försvåra avlyssning.

Uppdaterad
2022-02-15