Historia

GÄLLIVARE TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1751-1970)

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns från och med cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Under 1800-talet började små tingslags häradsrätter läggas samman till domsagor, som så småningom blev det normala distriktet för underdomstol på landsbygden. I 1942 års rättegångsbalk (1942:740) stadgas att domsaga utgör ett tingslag och att en domsaga endast i undantagsfall kan bestå av två eller flera tingslag.

Domsagorna utgjorde före 1971 vanligtvis endast domkretsindelningen på landet. Rådhusrätternas domkretsar var de städer där de låg, och de städer som lydde under rådhusrätt stod således utanför domsagoindelningen. Domsagorna utgjorde även valkretsar vid val av ledamöter till riksdagens andra kammare. I varje domsaga fanns ett kansli som var öppet för allmänheten. Domsaga är fortfarande namnet på distriktet för tingsrätterna, som infördes från och med 1971.

Gällivare tingslag, som bildades 1751 genom utbrytning ur Jokkmokks tingslag, omfattade Gällivare socken samt de från och med 1962 ur Gällivare församling utbrutna församlingarna Hakkas, Malmberget och Nilivaara. Gällivare tingslag ingick åren 1751-1820 i Västerbottens södra kontrakts domsaga, åren 1820-1838 i Norrbottens domsaga, åren 1839-1876 i Norrbottens södra domsaga, åren 1877-1903 i Kalix domsaga och åren 1904-1970 i Gällivare domsaga. I Gällivare domsaga ingick även Jukkasjärvi och Karesuando tingslag. Vid tingsrättsrättsreformen 1971 ersattes Gällivare tingslags (domsagas) häradsrätt av Gällivare tingsrätt.

 

JUKKASJÄRVI TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1737-1947)

Häradsrätterna var före 1971 allmän domstol i första instans på landsbygden. Utförliga bestämmelser för häradsrättens verksamhet tillkom genom 1734 års lag, vilka i första hand återfinns i rättegångsbalken. Myndighetschef var häradshövdingen som bland annat ansvarade för att domboken (från och med 1948 uppdelad i flera mål- och ärendeserier) fördes riktigt. Näst domböckerna är bouppteckningarna det mest omfattande materialet i häradsrätternas arkiv.

Från 1870-talet sammanlades små häradsrätter till domsagor som då blev det normala distriktet för underdomstol på landsbygden. Häradsrätterna ersattes från och med 1971 av tingsrätterna som allmän domstol i första instans.

Jukkasjärvi tingslags häradsrätt inledde sin verksamhet cirka 1737 med socknarna Jukkasjärvi och Vittangi som verksamhetsområde. Jukkasjärvi tingslag ingick åren 1680-1742 i Norra lappmarkens domsaga, åren 1742-1820 Västerbottens norra kontrakts domsaga, åren 1820-1838 Norrbottens domsaga, åren 1839-1876 Norrbotten norra domsaga, åren 1877-1903 Torneå domsaga och åren 1904-1947 Gällivare domsaga.

Jukkasjärvi tingslags häradsrätt ersattes fr.o.m. 1948 av Jukkasjärvi och Karesuando tingslags häradsrätt, varmed häradsrättens verksamhetsområde utökades med Karesuando socken. Häradsrätten hade kansli i Gällivare och tingsställen i Kiruna, Vittangi och Karesuando (från och med 1948).

Gällivare tingslag (före en tidpunkt omkring 1940 benämnt Gällivare lappmarks tingslag) var ett tingslag i Norrbottens län i norra Lappland. Ytan var 1934 16 943 km², varav land 15 996, och där fanns 20 170 invånare. Tingsställe var Gällivare kyrkostad.

Tingslaget bildades 1751 genom en utbrytning ur Jokkmokks lappmarks tingslag.Tingslaget upplöstes 1971 och verksamheten överfördes till Gällivare tingsrätt.

Tingslaget hörde till 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 till Norrbottens domsaga, 1839-1876 till Norrbottens södra domsaga 1877-1903 Kalix domsaga och från 1904 Gällivare domsaga.

Jukkasjärvi och Karesuando tingslag var ett tingslag i Norrbottens län i norra Lappland tingsställen var Kiruna, Vittangi och Karesuando.

Tingslaget bildades den 1 januari 1948 (enligt beslut den 10 juli 1947) genom ett samgående av Jukkasjärvi tingslag och Karesuando tingslag. Tingslaget upplöstes 1971 och verksamheten överfördes till Gällivare tingsrätt.

Tingslaget ingick i Gällivare domsaga.

Vid tingsrättsreformen 1971 bildades denna tingsrätt i Gällivare av häradsrätterna för Gällivare tingslag samt Jukkasjärvi och Karesuando tingslag. Domkretsen bildades av dessa tingslag. 1971 omfattade domsagan Gällivare och Kiruna kommuner

28 januari 2002 upphörde Bodens ringsrätt och ur den domsagan övergick till denna domsaga Jokkmokks kommun.

Tingsplatser var inledningsvis, förutom Gällivare och Kiruna, Jokkmokk och även Karesuando.

 

Uppdaterad
2022-02-15