Vår verksamhet

Gällivare tingsrätt är en tingsrätt i Norrbottens län med kansli i Gällivare. Tingsrättens domsaga omfattar kommunerna Gällivare, Kiruna och Jokkmokk. Tingsrätten och dess domsaga ingår i domkretsen för Hovrätten för Övre Norrland. Tingsrätten är den nordligaste i landet.

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål, eller olika tvister mellan företag. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel konkurser, adoptioner och bodelningar.

Gällivare tingsrätt avgör omkring ettusen mål och ärenden årligen. Målen och ärendena handläggs av domare, notarier och domstolshandläggare.

Det finns också en administrativ enhet som omfattar personal- och ekonomiadministration, arkiv, ordningsfrågor och en reception som bland annat svarar på frågor om studiebesök.

Vad tingsrätten kan hjälpa till med

Vi kan ge allmänna upplysningar av mer formellt slag, till expempel hur en stämnings­ansök­an ska vara utformad och hur en rättegång går till. Vi lämn­ar också uppgifter om mål och ärenden som är offentliga.

Vad tingsrätten inte gör

Vi ger inte juridisk rådgivning. Eftersom det är viktigt att tingsrätten är objektiv och opartisk lämnar vi inte besked om hur en process bör läggas upp eller hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall. Om du vill ha svar på sådana frågor hänvisas du till rådgivning hos exempelvis en advokat- eller juristbyrå.

Registreringsärenden det vill säga registrering av till exempel bodelning, äktenskapsförord och gåva mellan makar, handläggs sedan 1 oktober 2011 av Skatteverket.

Tingsrätten förrättar inte längre vigslar. Det går alltså inte att gifta sig på tingsrätten.

Numera är det Lantmäteriet som sköter handläggning av inskrivningsärenden, exempelvis ändrade ägandeförhållanden på grund av giftermål, skilsmässa eller bodelning.

Tingsrätten är inte notarius publicus. Mer information och förordnanden finns på Länsstyrelsens hemsida.

Uppdaterad
2022-02-15