Ansök om vårdnad, boende eller umgänge

Om du redan har ett pågående mål om skilsmässa kan tingsrätten även ta upp frågor som handlar om vårdnad, boende eller umgänge i det målet. Då behöver du inte betala ytterligare en ansökningsavgift.

I mål om vårdnad, boende eller umgänge ska parterna normalt betala sina egna rättegångskostnader. Har du hemförsäkring kan du eventuellt få ersättning genom den i samband med en tvist, så kallat rättsskydd.

I vissa fall är det möjligt att få hjälp av staten att betala delar av dina rättegångskostnader. Läs mer om detta under informationen om Rättshjälp.

 1. 1
  Beställ personbevis
  • För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga ett personbevis för barnet, gällande vårdnadsärende. Personbeviset beställer du via Skatteverkets e-tjänst, eller via telefon 020-567 000.
 2. 2
  Skriv en ansökan eller använd vår blankett
  • Du måste inte använda vår blankett men det kan vara bra för att få med alla uppgifter som tingsrätten behöver.
  • Räcker inte utrymmet går det bra att skriva på ett vanligt papper och bifoga.
  • Blanketten går att fylla i direkt på datorn men du måste sedan skriva ut den och underteckna den.
  • Var noga med att fylla i alla kontaktuppgifter du har både för dig själv och för din motpart, alltså den andra föräldern.
  • I rutan för ”Yrkande” ska du skriva vad det är du vill att tingsrätten ska besluta. Var så tydlig som möjligt.
  • I rutan för ”Bakgrund för yrkandet” ska du förklara varför du vill att tingsrätten ska besluta på ett visst sätt, det vil säga varför du vill ha en ändring i vårdnaden, boendet eller umgänget.
  • Rutan för ”Önskemål om handläggning m.m.” behöver inte fyllas i när det handlar om denna typ av mål.
  • Rutan för ”Bevisning” behöver bara fyllas i om du vill skicka med något skriftligt bevis. Tingsrätten kallar bara vittnen om målet går till huvudförhandling. I så fall får du en möjlighet senare att berätta vilka personer du vill ska höras som vittnen.
 3. 3
  Betala eventuell ansökningsavgift
  • Om du redan har ett pågående mål om skilsmässa, vårdnad, boende eller umgänge behöver du inte betala ytterligare en avgift. Ange i så fall målnumret när du skickar in ansökan.
  • Annars ska du betala in ansökningsavgiften på 900 kronor genom vår betaltjänst.
 4. 4
  Skicka eller lämna ansökan till tingsrätten
  • Skicka eller lämna in blanketten till tingsrätten för den kommun barnet var folkbokfört i den 1 november förra året.
  • Bifoga personbevis för barnet (bör inte vara äldre än tre månader).
  • Glöm inte att skriva under ansökan.
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll