Gotlands tingsrätt

I Sverige finns 48 tingsrätter som hanterar mål för sitt geografiska närområde. I tingsrätten arbetar domare, notarie, domstolshandläggare och administrativ personal. De bereder mål, fattar beslut och dömer. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med när det gäller brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, domstolsärenden och konkurser. Välkommen till Gotlands tingsrätt.

Telefon, växel
0498-28 14 00
Besöksadress
Artillerigatan 2 A, 621 45 Visby
Postadress
Box 1143, 621 22 Visby
Mer kontaktinformation

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst