Anna och Allon de Jounges Stiftelse

20 mars 1939 bildades en stiftelse i enlighet med instruktioner i Allon de Jounges testamente. I testamentet uttrycks:

”Av fondens avkastning skall en tiondel årligen läggas till kapitalet
samt återstoden efter styrelsens gottfinnande utdelas som understöd
till medellösa studerande ungdomar från Gotland.”
”Meningen med donationen vore att … lämna ekonomiska bidrag till behövande
unga gotlänningar för studiers fortsättande…”

Stiftelsen skulle benämnas ”Anna och Allon de Jounges Stiftelse” och bestå av en styrelse på tre personer.

Nedanstående kriterier måste samtliga vara uppfyllda för att kunna söka medel ur stiftelsen:

 • Behörig sökande är den som studerar på eftergymnasial nivå. Sökande på gymnasienivå erhåller inga medel från stiftelsen.
 • Sökandens gymnasiestudier ska ha fullgjorts på Gotland eller bekostats av Region Gotland.
 • De studier som ansökan avser ska ha påbörjats före 30 års ålder.

Det är ett krav att följande fyra dokument bifogas ansökan:

 1. Personbevis
 2. Kopia på gymnasiebetyg
 3. Redogörelse för senaste studieresultat
 4. Intyg om nu pågående studier (registreringsintyg)

Observera! I det fall något av ovanstående dokument saknas lämnas ansökan utan åtgärd. Detsamma gäller för ansökan som inkommer efter sista ansökningsdatum, vilket varje år är

15 oktober eller närmast kommande vardag om 15 oktober infaller en lördag eller söndag.

Styrelsen fördelar tillgängliga medel enligt nedan:

 • Sökande med heltidsstudier på Gotland ska erhålla hälften av summan som ges till heltidsstuderande på fastlandet.
 • Hänsyn ska tas till hur mycket sökande får från annan stiftelse på Gotland. Grundregeln är att ingen ska totalt erhålla mer än vad som bestämts som högsta belopp hos någon av de övriga stiftelserna. Undantag görs de år då Skatteverkets krav på utdelningsnivån annars inte uppnås (90 % innevarande år eller ett genomsnitt på 80 % innevarande år och fyra år bakåt).
 • För den sökande som endast har en termin eller mindre kvar av sina studier näst-kommande kalenderår då han/hon söker bidraget reduceras beloppet till hälften.
 • Stipendium till en och samma sökande begränsas till totalt 5 år.
 • Strävan ska vara att utdela ungefär samma belopp varje år vilket betyder att ta från likvida medel i de fall avkastningen blivit för ”låg"

Kontaktuppgifter till stiftelsen:

Sofia Rudolph

c/o Gotlands tingsrätt

Box 1143

621 22 VISBY

E-post: stiftelsedejounges@gmail.com

Mobil: 0768 59 36 83

Uppdaterad
2019-09-16