Rätt till tolk

Om du inte kan svenska har du rätt att få hjälp av tolk. Meddela domstolen så tidigt som möjligt. Det kostar inte dig något att få tolkning.

Behöver du hjälp av tolk?

Rättegångar och förhandlingar i svenska domstolar hålls på svenska. Om du inte behärskar språket kan rätten anlita en tolk. Det kan också gälla dig som har svårt att höra, se eller tala.

Meddela domstolen direkt

Du behöver meddela domstolen så tidigt som möjligt om du behöver tolk, gärna redan när du får kallelsen. Det är domstolen som anlitar och bokar in en tolk om de anser att det behövs. 

Staten står för kostnaden

Det är staten som står för kostnaden för tolken, och domstolen betalar ut ersättningen.

Tolkens uppgift och ansvar

Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs vid förhandlingen så exakt som möjligt.

Tolken ska vara opartisk och har tystnadsplikt

Tolken ansvarar för att frågor och svar återges korrekt, så att de får den betydelse som var meningen.

Tolken ska vara opartisk. Därför får en tolk inte vara släkt med någon av parterna i en rättegång, eller stå någon av parterna nära på annat sätt. Den som är tolk får inte heller ha ett eget intresse av det som rättegången gäller.

Den som anlitas som tolk avlägger en ed inför rätten och lovar då att utföra sitt uppdrag så bra som möjligt. Tolken har också tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad som har sagts under rättegången.

Allt översätts till svenska

Om andra språk än svenska används vid rättegången, måste allt översättas till svenska. Det gäller även om alla som medverkar i rättegången kan det främmande språket. Detta är nödvändigt eftersom allmänheten normalt sett har rätt att vara med vid en rättegång och ska kunna förstå allt som sägs.

Om det är nordiska språk som talas kan domstolen göra undantag från kravet på översättning.

Vilka regler gäller för minoritetsspråk?

För dig som talar minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska gäller särskilda regler.

Rätt att använda finska, meänkieli och samiska

Uppdaterad
2024-05-16