Man döms till rättspsykiatrisk vård för mord i Almedalsmålet

Mål: B 808-22
Den 33-årige man som stått åtalad för terroristbrott och förberedelse till terroristbrott i samband med Almedalsveckan 2022 döms idag för mord och förberedelse till terroristbrott till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Gärningsmannen ska också betala skadestånd till de efterlevande.

Den 6 juli 2022 knivdödade den 33-årige mannen Sveriges psykiatrisamordnare i centrala Visby under den pågående Almedalsveckan. Mannen åtalades för terroristbrott genom mord. Han åtalades också för förberedelse till terroristbrott genom mord eller grov misshandel där en partiledare var det tilltänka offret. Mannen har erkänt gärningarna.

– Tingsrätten har bedömt att gärningen mot psykiatrisamordnaren ska bedömas som mord men inte som terroristbrott. Tingsrätten har inte ansett att mordet har skadat eller kunnat skada landet på det sätt som krävs för att det ska bedömas som terroristbrott, säger lagmannen Per Sundberg, som varit ordförande vid rättegången.

I fråga om åtalet för förberedelse för terroristbrott konstaterar tingsrätten att 33-åringen skaffat vapen och kartlagt partiledaren i syfte att angripa henne och att det funnits en risk för att brottet skulle komma att genomföras. Tingsrätten dömer därför gärningsmannen för förberedelse till terroristbrott enligt åtalet.

– Tingsrätten bedömer att brottet, om det hade genomförts, hade kunnat få allvarliga följder och kunnat skada landet och 33-åringens syfte var också att injaga skräck i befolkningen, säger Per Sundberg.

Straffet för brotten

33-åringen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning där bedömningen är att han både vid gärningen och vid undersökningen led av en allvarlig psykisk störning och att han har behov av rättspsykiatrisk vård. Tingsrätten bedömer att straffvärdet för brottet är fängelse på livstid men att straffet ska bestämmas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning,

33-åringen ska betala skadestånd till efterlevande till psykiatrisamordnaren med sammanlagt närmare 700 000 kr. Tingsrätten avslår dock partiledarens krav på skadestånd för kränkning till följd av förberedelsebrottet eftersom skadeståndslagen inte medger att kränkningsersättning döms ut för sådana förberedelsebrott.

Mannen döms också för narkotikabrott och ska stanna kvar i häktet.

En nämndeman är skiljaktig och vill döma mannen för terroristbrott i stället för mord och bifalla partiledarens skadeståndsyrkande.

Mer information lagregler

För terroristbrott döms den som begår eller försöker begå ett uppsåtligt brott om gärningen allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation, och brottet begås i avsikt att bland annat injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en del av en befolkning.

Den som har avsikt att begå ett brott och till exempel skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med föremål är särskilt lämpade att användas hjälpmedel vid ett brott, kan dömas för förberedelse till bland annat terroristbrott eller mord. Risken för att brottet blir genomfört ska inte vara för obetydlig.

Den som har begått ett brott och har en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. Rätten får i sådana fall döma till fängelse bara om det finns mycket starka skäl för det. Rätten ska då ta hänsyn till om brottet har ett högt straffvärde och om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård. Rätten får inte döma till fängelse om den tilltalade till följd av den allvarliga psykiska störningen har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller anpassa sitt handlande efter en sådan insikt.

Ett brottsoffer kan enligt skadeståndslagen få ersättning för kränkning om brottet har varit ett angrepp mot brottsoffrets person, frihet, frid eller ära. Enligt praxis anses ett förberedelsebrott i allmänhet inte innebära en sådan kränkning som ger rätt till skadestånd.