Säkerhetskontroll

Besök i domstolens lokaler kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av den enskilda domstolen.

Många domstolar omfattas av fast säkerhetskontroll. Gotlands tingsrätt har ingen fast säkerhetskontroll men kan ta beslut om säkerhetskontroll i samband med enskild förhandling.

Uppdaterad
2019-03-21