Studiebesök

Alla som vill se hur en förhandling/rättegång går till är välkomna till tingsrätten. En rättegång är oftast offentlig men ibland måste en del förhandlingar hållas bakom stängda dörrar.

Besök av skolklasser och andra större grupper ska avtalas i förväg med tingsrätten. Detta för att tingsrätten ska kunna bedöma om ett mål lämpar sig för den kategori som ska göra studiebesöket, om det finns risk att förhandlingen inte kommer att vara offentlig samt se till att förhandlingen hålls i en förhandlingssal med tillräckligt många åhörarplatser.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är normalt inte lämpliga för skolklasser att närvara vid.

I samband med studiebesök kan tingsrätten varje vardag kl. 08.45 – 09.00 erbjuda en kortare presentation av domstolen och ge information om hur en brottmålsförhandling går till. Presentationen hålls av en medarbetare som arbetar vid tingsrätten.

Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar om att mobiltelefoner ska vara avstängda, att fotoförbud råder och att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande. In- och utpassering sker med fördel i anslutning till pauser och bör ske så tyst och snabbt som möjligt.

För mer information om studiebesök och om lämpliga mål för studiebesöket är du välkommen att kontakta tingsrättens reception på e-post gotlands.tingsratt@dom.se al.t via telefon 0498-28 14 00

En förhandling kan ställas in med kort varsel och tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har bestämt studiebesök

Uppdaterad
2022-01-04