Historia

Vid tingsrättsreformen 1971 bildades Gotlands tingsrätt i Visby. Domkretsen bildades av tingslaget. Sedan 1971 omfattar domkretsen (domsagan) Gotlands kommun.

Tingshuset som används uppfördes 1961.

Uppdaterad
2019-03-21