Fastställande av föräldraskap

Ett barn har rätt att känna till sitt ursprung och sina juridiska rättigheter. Därför är det viktigt att bestämma vilka som är föräldrar till barnet.

Du som fött ett barn

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

När ni är gifta eller registrerade partners

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Ogifta föräldrar som är överens om föräldraskap

Om ni inte är gifta när ni får barn måste ni bekräfta ert föräldraskap. Det kan ni göra via Skatteverkets e-tjänst, eller med hjälp av kommunen.

Rättsgenetisk undersökning

Om det är oklart vem som är far till ett barn kan tingsrätten fastställa det. Till exempel kan domstolen besluta om rättsgenetisk undersökning för att ta reda på vem som är barnets biologiska pappa.

Detta gäller även i de fall där barnets utpekade pappa inte erkänner faderskapet.

Tingsrätten kan fastställa om faderskap även för barn som är vuxna.

Ansökan om fastställande av faderskap

Det är barnet eller socialnämnden som vänder sig till tingsrätten för att få faderskapet fastställt. Du som är mamma får företräda ditt barn om du har vårdnaden.

Att ansöka om fastställande av faderskap innebär att ansöka om stämning. Stämningen ska riktas mot den eller de som skulle kunna vara pappan. Du kan använda blanketten ”Ansökan om stämning” eller skriva en egen ansökan.

Du skickar ansökan till tingsrätten för den kommun där den eller de som skulle kunna vara pappan var folkbokförda den 1 november föregående år. Om det är socialnämnden som för talan skickas ansökan till den domstol som socialnämnden tillhör.

Signera och skicka ansökan digitalt

Du kan använda vår e-tjänst för att signera och skicka in din ansökan om faderskap. Välj ”Fastställande av föräldraskap”. I tjänsten betalar du också ansökningsavgiften på 900 kronor.

Skicka ansökan via posten

Om du i stället skickar in stämningen via posten får du betala ansökningsavgiften separat via e-tjänsten ”Betala ansökningsavgift”. Välj då "Föräldraskap" och därefter "Faderskap".

När det är oklart vem som är barnets mor

Om det är oklart vem som är mamma till ett barn kan domstolen fastställa moderskapet.

När barnet är fött utomlands

Skatteverket registrerar moderskap i folkbokföringen om det finns godkända handlingar från födelselandet. Ibland kan Skatteverket inte registrera, till exempel för att det saknas vissa handlingar. Då kan tingsrätten istället fastställa moderskapet genom dom.

Tingsrätten kan besluta om moderskap även för barn som är vuxna.

Ansökan om fastställande av moderskap

Att ansöka om fastställande av moderskap innebär att ansöka om stämning. Du kan använda blanketten "Ansökan om stämning", eller själv skriva det som behövs.

Ansökan ska göras hos tingsrätten för den kommun där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år.

Signera och skicka ansökan digitalt

Du kan använda vår e-tjänst för att signera och skicka in ansökan om stämning. I e-tjänsten betalar du också en ansökningsavgift på 2 800 kronor.

Skicka ansökan via posten

Om du i stället skickar in stämningen via posten får du betala ansökningsavgiften separat via e-tjänsten ”Betala ansökningsavgift”. Välj då "Stämning T-mål".

Föräldraskap efter assisterad befruktning

Du som föder barnet blir alltid barnets mamma, även om det handlar om en äggdonation. Mannen vars spermier har inseminerats blir vanligtvis barnets pappa.

Vem kan bekräfta eller fastställa föräldraskap?

När ett barn kommit till efter assisterad befruktning kan ni föräldrar oftast bekräfta detta via Skatteverkets e-tjänst. Läs mer om vilka förutsättningar som gäller på deras webbplats.

Ett alternativ är att vända er till kommunen.

Om det är oklart vilka som är barnets föräldrar kan tingsrätten fastställa det genom dom. En ansökan om det fungerar på samma sätt som att ansöka om att fastställa faderskap.

Föräldraskap vid spermiedonation

Har befruktningen gjorts med hjälp av spermiedonation kan du som är make, maka eller sambo bli barnets förälder. Det kräver dock att du som föder barnet samtyckte till detta redan vid behandlingen. Du kan inte ge ditt samtycke i efterhand. Behandlingen ska också ha genomförts i enlighet med lagen om genetisk integritet eller vid en behörig inrättning i utlandet.

Oftast går det att bekräfta ett sådant föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst. Läs mer om vilka förutsättningar som gäller på deras webbplats.

Ett alternativ är att vända er till kommunen.

Om det är oklart vilka som är barnets föräldrar kan tingsrätten fastställa det genom dom. En ansökan om det fungerar på samma sätt som fastställande av faderskap.

När du som föder barn är ensamstående

Om du som fött barn efter assisterad befruktning är ensamstående, fastställs som regel inte faderskapet eller föräldraskapet. Detta gäller om behandlingen utförts enligt lagen om genetisk integritet eller vid en behörig inrättning utomlands.

Hävande av faderskap, moderskap och föräldraskap

Om du blivit mor, far eller förälder i juridisk mening men tycker att det är fel, kan du ansöka till tingsrätten om att häva föräldraskapet. Också du som är barn kan ansöka om att häva din mammas eller pappas föräldraskap.

Ansök om att häva faderskap, moderskap eller föräldraskap

Om du anser att du felaktigt registrerats som förälder kan du ansöka om att häva föräldraskapet. Också du som är barn kan ansöka om hävande av föräldraskap.

Om du som är far, mor eller förälder vill häva detta ansöker du om stämning. Stämningen ska riktas mot barnet. Om du som barn vill ansöka om hävande av föräldraskap ansöker du om stämning mot den föräldern. Du kan använda blanketten ”Ansökan om stämning” eller skriva en egen ansökan.

Du skickar ansökan till tingsrätten för den kommun där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år.

Signera och skicka ansökan digitalt

Du kan skicka in ansökan via vår e-tjänst för att signera och skicka handlingar. Välj ”Ansökan om fastställande av föräldraskap”. I tjänsten betalar du också ansökningsavgiften på 900 kronor.

Skicka ansökan via posten

Om du i stället skickar in ansökan via posten får du betala ansökningsavgiften separat via e-tjänsten ”Betala ansökningsavgift”. Välj då "Faderskap".

Mer om föräldraskap

Skatteverket och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har mer information för dig som förälder.

Webbplatser med information om föräldraskap

Kommunen där du bor har information om föräldraskap. 

Skatteverket har information och e-tjänster för dig som är ny förälder.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskap har bland annat information om föräldraskapsstöd, familjerådgivning, adoption och socialnämndernas familjerättsliga ärenden.

Uppdaterad
2022-02-10