Särskilt förordnad vårdnadshavare

Oftast är det ett barns föräldrar som är vårdnadshavare för barnet. Men det finns situationer när tingsrätten behöver utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn.

Om föräldrarna avlider eller är olämpliga

Om föräldrarna inte kan ta hand om sitt barn eller är olämpliga som vårdnadshavare behöver barnet få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Ett behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare kan även uppstå om barnets vårdnadshavare avlider eller på annat sätt är varaktigt förhindrade att ha hand om vårdnaden om barnet. Även barn som kommer till Sverige utan föräldrar har rätt att få en särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet fått uppehållstillstånd.

Socialnämnden ansöker till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare

Det är tingsrätten som utser en särskilt förordnad vårdnadshavare. Som huvudregel är det socialnämnden i kommunen där barnet bor som ansöker till tingsrätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses.

Om barnets föräldrar vill bli vårdnadshavare igen

Om barnet står under vårdnad av en särskilt förordnad vårdnadshavare kan tingsrätten besluta att någon av barnets föräldrar eller båda ska få vårdnaden om barnet. Föräldrarna eller socialnämnden kan ansöka om att barnets föräldrar ska få vårdnaden om barnet.

Uppdaterad
2021-02-01