Underhållsbidrag

När ett barn bor hos en av föräldrarna ska den andre föräldern betala för delar av barnets omkostnader. Tingsrätten kan besluta om och hur mycket detta underhållsbidrag ska vara om föräldrarna inte kommer överens.

Ett underhållsbidrag betalas av en förälder till den andre föräldern varje månad. Underhållsbidrag är vanligast när barnet bor hos en förälder, men kan även vara aktuellt när ett barn bor växelvis hos föräldrarna. Det kan till exempel handla om fall där det är stora skillnader i inkomst mellan föräldrarna.

Få hjälp att enas om underhållsbidraget

Underhållsbidragets storlek bestäms av föräldrarna. Försäkringskassan kan hjälpa till med att beräkna hur stort bidraget bör vara. Även vissa kommuner kan ge stöd och råd kring frågan om underhållsbidrag.

Tingsrätten kan bestämma underhållsbidraget

Om ni inte kan komma överens kan tingsrätten avgöra frågan om underhållsbidraget och hur stort det ska vara. Det är du som har barnet boende hos dig som kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är barnet som ansöker men du som förälder är ombud för barnet.

Frågan om underhållsbidrag kan också väckas i samband med, eller påbörjas senare, i ett mål om skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge. Då är det du som vill att underhållsbidraget ska betalas ut som är part i målet, och inte barnet.

Ett avtal eller en dom om underhållsbidrag kan ändras i efterhand. Det kan ske frivilligt eller genom att en ny talan väcks i domstol. Det gäller både om det är ett avtal som skrivits hos kommunen eller om det är en dom från tingsrätten.

 

Om du inte får ut ett underhållsbidrag

Om du inte får ut ett underhållsbidrag som bestämts i tingsrätten kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med indrivning från den andre föräldern.

Uppdaterad
2021-02-01