Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan rättsskydd och rättshjälp?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Även bil- och båtförsäkringar brukar ha rättsskydd.

Rättshjälp är ekonomiskt hjälp tänkt för den som inte har rättsskydd.

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist.

Vad är skillnaden mellan rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen?

Rättshjälp innebär att staten betalar delar av kostnaderna för främst ett rättsligt biträde i en rättslig angelägenhet.

Innan det blir aktuellt att ansöka om rättshjälp behöver du ha haft rådgivning enligt rättshjälsplagen. Rådgivning kan du få i upp till två timmar med ett rättsligt biträde till en bestämd avgift. Många gånger kan det räcka med rådgivning.

Du kan få rådgivning i rättsliga frågor med en advokat eller jurist. Rådgivning kan gälla till exempel skilsmässa, regler för arv och testamente samt frågor om hur ett avtal ska tolkas eller hur man gör om man är missnöjd med ett beslut som en domstol eller en annan myndighet fattat.

Om du behöver hjälp med mer invecklade frågor, som tar längre tid, kan du i vissa fall få rättshjälp. För att få det måste du måste alltid börja med rådgivning med en advokat eller jurist som sedan kan få bli ditt rättsliga biträde.

Hur gör jag för att få rättshjälp?

I första hand ska du använda rättskyddet i din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i ditt rättsskydd.

Om du inte har någon försäkring eller försäkringen inte gäller - kontakta ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) för rådgivning. Ni fyller tillsammans i ansökan om rättshjälp och skickar den till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen, om ärendet redan finns hos domstol. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen tar beslut om du har rätt till rättshjälp.

Vad omfattar rättshjälp?

I rättshjälp ingår följande:

  • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde (advokat eller jurist) upp till 100 timmar. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exklusive moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol.
  • Kostnader för kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.