Ansök om annans konkurs

Du kan ansöka om att tingsrätten ska försätta någon annan i konkurs. Ansökningsavgiften är 2 800 kronor.

 1. 1

  Skriv din ansökan

  Det behövs ingen särskild blankett. Ansökan ska innehålla:

  • Uppgift om sökanden och gäldenären (den som du vill ansöka om konkurs för):
   • Namn
   • Person- eller organisationsnummer
   • Postadress
   • Telefonnummer.
  • Uppgift om att gäldenären är på obestånd och ska försättas i konkurs.
  • Den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet (begäran) om konkurs grundar sig på. 
 2. 2

  Vem gäller ansökan?

  För privatpersoner

  Om ansökan gäller en fysisk person ska du bifoga ett hemortsbevis som du kan beställa från Skatteverket.

  För juridiska personer

  Om ansökan gäller en juridisk person (till exempel aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag) ska du bifoga ett registreringsbevis. Det får inte vara äldre än en månad. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.

 3. 3

  Signera, betala och skicka in

  Du kan signera, betala och skicka in din konkursansökan via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

  Det kostar 2 800 kronor att ansöka. Du betalar med kort i tjänsten.

  Om det inte finns några pengar i konkursboet kan du som ansöker tvingas betala konkurskostnader upp till 10 procent av prisbasbeloppet (maximalt 5 730 kronor 2024).

Om du inte kan eller vill skicka in via e-tjänst

Signera, betala och skicka in via posten

Betala

 • Du börjar med att betala en ansökningsavgift på 2 800 kronor till tingsrätten. Använd vår betaltjänst.
 • Om det inte finns några pengar i konkursboet kan du som ansöker tvingas betala konkurskostnader upp till 10 procent av prisbasbeloppet (5 730 kronor 2024). 

Bifoga fullmakt

Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in i original till domstolen. Ange ombudets:

 • Namn
 • E-post
 • Postadress
 • Telefonnummer

Skicka eller lämna in ansökan och bilagorna till rätt tingsrätt

 • För enskild firma eller privatperson ansöker du där gäldenären var folkbokförd den 1 november förra året.
 • För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns.
Uppdaterad
2024-01-01