Ansök om egen konkurs - för dödsbo

Ansökan om egen konkurs är avgiftsfri.

 1. 1

  Fyll i blanketten

  • Blanketten gäller för egen ansökan om konkurs av dödsbo.
  • Blanketten går att fylla i direkt i datorn.
  • Tänk på att kryssa i att dödsboet inte kan betala dina skulder (är på obestånd) och att detta inte är tillfälligt.
 2. 2

  Bifoga handlingar

  Bouppteckning

  Bifoga en registrerad bouppteckning med bilagor, om det finns.

  Hemortsbevis

  Bifoga ett hemortsbevis från Skatteverket för den avlidne. Hemortsbeviset får inte vara äldre än tre månader gammalt.

  Fullmakt

  Om en dödsbodelägare företräder någon av de andra dödsbodelägarna, eller om dödsboet företräds av ett ombud, ska fullmakt bifogas.

 3. 3

  Signera och skicka in

  Ansökan ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Om inte samtliga dödsbodelägare har undertecknat konkursansökan, kommer samtliga att kallas till en konkursförhandling där ansökan kommer att prövas.

  Om konkursansökan skickas in via vår e-tjänst signerar dödsbodelägarna med bank-id. Alla dokument måste vara i PDF-format. 

Om du inte kan eller vill skicka in via e-tjänst

Signera och skicka in via posten

Skicka eller lämna in ansökan och bilagorna till rätt tingsrätt

 • Om dödsboet företräds av ett ombud måste fullmakten skickas in i original till domstolen.
 • Ansökan lämnas/skickas till tingsrätten för den ort där den avlidne var folkbokförd den 1 november förra året.
 • Om du lämnar ansökan på plats i domstolens lokaler bör du vara beredd att uppvisa ID-handling.
Uppdaterad
2023-11-20