Ansök om egen konkurs - för juridisk person

Ansökan om egen konkurs är avgiftsfri.

 1. 1

  Fyll i blanketten

  • Blanketten gäller juridiska personer (bolag, ekonomisk
   förening eller stiftelse, men inte dödsbo).
  • Blanketten går att fylla i direkt i datorn.
  • Tänk på att kryssa i att sökanden inte kan betala sina skulder (är på obestånd) och att betalningsproblemet inte är tillfälligt.
 2. 2

  Bifoga handlingar

  Bolag eller ekonomisk förening

  När ansökan gäller ett bolag eller ekonomisk förening ska du bifoga registreringsbevis. Det får inte vara äldre än en månad. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.

  Stiftelse

  När ansökan gäller en stiftelse ska du bifoga handling som visar vilken styrelse eller förvaltare som företräder stiftelsen.

  Fullmakt

  Om sökanden företräds av ombud ska du bifoga en fullmakt. Detsamma gäller om någon firmatecknare företräder en annan firmatecknare.

 3. 3

  Signera och skicka in

  Ansökan ska skrivas under av behörig firmatecknare. Om firman tecknas av flera personer i förening måste samtliga skriva under. Hur firman tecknas framgår normalt av registreringsbeviset. 

  Om du skickar in konkursansökan via vår e-tjänst signerar firmatecknarna med bank-id.

Om du inte kan eller vill skicka in via e-tjänst

Signera och skicka in via posten

Skicka eller lämna in ansökan och bilagorna till rätt tingsrätt

 • Om sökanden företräds av ett ombud måste fullmakten skickas in i original till domstolen. 
 • Aktiebolag och ekonomisk förening ansöker hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte.
 • Handelsbolag ansöker hos tingsrätten där huvudkontoret enligt handelsregistret har sin adress.
 • Stiftelser ansöker hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte eller, om sätet inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen finns.
Uppdaterad
2023-11-20