Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Halmstad tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan inspelat material lämnas ut.

Den som kan få del av personuppgifterna är säkerhetshandläggaren på Halmstads tingsrätt och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident.

Uppdaterad
2021-12-01