Minskat antal åhörare

Med anledning av utvecklingen och spridningen av det nya Coronaviruset Covid 19 beslutar tingsrätten att begränsa antalet åhörare i rättssalarna enligt följande.

Sal 1, 4 åhörarplatser, varav minst en plats reserveras för media

Sal 2, 4 åhörarplatser, varav minst en plats reserveras för media

Sal 3, 2 åhörarplatser, varav minst en plats reserveras för media

Sal 4, 2 åhörarplatser, varav minst en plats reserveras för media

Sal 5, 2 åhörarplatser, varav minst en plats reserveras för media

Uppdaterad
2020-03-20