Ordningsregler

För allas trevnad ber vi dig ta del av ordningsreglerna.

  • Varje åhörare måste respektera att förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Det är därför förbjudet att uppföra sig på ett sätt som stör förhandlingen. Exempelvis är det inte tillåtet att kommentera förhandlingen, applådera, skratta eller föra egna samtal.

  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka i förhandlingssalen.

  • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från förhandlingssalen är förbjuden.

  • Alla mobiltelefoner, kameror och annan sådan utrustning ska vara avstängda och undanstoppade.

  • Ytterkläder och andra personliga tillhörigheter får inte kvarlämnas i rättssalen vid pauser.

  • Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan bli avvisad med förbud att återvända.
Ordningsvakt
Uppdaterad
2022-09-02