Studiebesök

Tingsrätten välkomnar studiebesök.

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol oftast för huvudförhandling. Huvudförhandlingarna är som huvudregel offentliga. Man kan från och med årskurs 9 närvara vid en rättegång. Rätten kan dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Rätten kan också besluta att delar av eller hela förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i rättssalen.

Tänk på detta inför studiebesöket:

Om ni är en större grupp som vill komma på besök, kontakta domstolen så att den förhandling ni önskar besöka kan förläggas till en lämplig sal. Några dagar före besöket bör ni kontakta domstolen för att kontrollera att förhandlingen inte ställts in.

Tänk gärna på att inför besöket informera gruppen om att:

  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande,
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen,
  • det inte är tillåtet att fotografera eller filma under förhandlingen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

För dig som arrangerar ett studiebesök på domstolen är det viktigt att tänka på att det kan hända att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

I sal 1 får det plats 23 åhörare

I sal 2 får det plats 22 åhörare

I sal 3 får det plats 10 åhörare

I sal 4 får det plats 10 åhörare

I sal 5 får det plats 8 åhörare

I sal 6 får det plats 4 åhörare

I sal 7 får det plats 4 åhörare

Uppdaterad
2019-03-21